âm thanh, tiếp

Một điều thú vị nữa: khi ta im lặng thì lập tức có rất nhiều giọng nói vội vàng cất toáng lên, narrate cuộc sống thay cho ta. Ai cũng muốn có một vở kịch, và ta thành một diễn viên ăn khách.

Cuộc đời là một sân khấu loá ánh đèn, để nhìn rõ, hãy ở trong bóng đêm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s