nháp

Thường thì mỗi người là diễn viên chính trong vở kịch của cuộc đời họ. Còn tôi lúc nào cũng có cảm giác mình là một diễn viên phụ, tệ hơn nữa là một khán giả, luôn chỉ nhìn lên sân khấu với ánh đèn lóa mắt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s